Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα https://myathlete.eu/. H Εταιρεία με την επωνυμία «myathlete IKE» και με διακριτικό τίτλο “myathlete” που εδρεύει στη Δασκαρολη 67 Γλυφάδα. 17564,  ΑΦΜ 801513561 ΔΟΥ Γλυφάδας, (εφ’ εξής : «η Εταιρεία», "εμείς", "μας" ή "εμείς") είναι η ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας https://myathlete.eu/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).  Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική»).
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται αποκλειστικά στους χρήστες (φυσικά πρόσωπα/υποκείμενα των δεδομένων) της ιστοσελίδας και μόνο για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της επίσκεψής τους στο  https://myathlete.eu/ με σκοπό να λάβουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας. Τα μέλη myathlete , οι αθλούμενοι και αθλητές λαμβάνουν ειδικότερες ενημερώσεις κατά την εγγραφή και την δήλωση συμμετοχής στις εκάστοτε υπηρεσίες. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εταιρεία δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), του νόμου 4624/2019 και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία όπως αυτή ισχύει. Η παρούσα Πολιτική σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς, ο οποίος διέπεται από τους όρους που ακολουθούν,από τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»).

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 
i. Συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο. 
ii. Αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για τον σκοπό που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο υποκείμενο.
iii. Είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.
iv. Διατηρούνται ακριβή και επικαιροποιημένα.
v. Διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους και σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο.

3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Άμεσα από εσάς: Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα άμεσα από εσάς 
 κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας, όταν αιτείστε πληροφορίες, υποβάλετε κάποιο αίτημα, επικοινωνείτε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο, συμμετέχετε σε διαφημιστικές καμπάνιες, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή της  φόρμας επικοινωνίας ή όταν εγγράφεστε στις ενημερώσεις μας ((Newsletter), 
 Μέσω της με οιονδήποτε τρόπο αποστολής του βιογραφικού σας (CV) προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας στην Εταιρεία.

• Με αυτοματοποιημένα μέσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας: Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα της Εταιρείας, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς από την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας, δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies

4. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε κατά την διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και λειτουργίας της Εταιρείας μας, ποικίλουν αναλόγως του σκοπού συλλογής και περιλαμβάνουν τα εξής: 
1. Προσωπικά δεδομένα & στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας, email.
2. Δεδομένα τα οποία τυχόν εισάγετε στο κείμενο της φόρμας επικοινωνίας στο https://myathlete.eu/contact. 
3. Δεδομένα επιπέδου εκπαίδευσης, ιστορικού εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης όταν μας υποβάλλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα (CV).
4. Δεδομένα πλοήγησης όταν επισκέπτεστε την Iστοσελίδα της Εταιρείας, και δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies.  Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies. 

5. ΧΡΗΣΗ  COOKIES
Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη και για να αναλύσουν τάσεις, να διαχειριστούν τον δικτυακό τόπο, να παρακολουθήσουν την περιήγηση των χρηστών στον δικτυακό τόπο και για να συγκεντρώσουν δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τη βάση των χρηστών μας ως σύνολο. 

6. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός της συλλογής/επεξεργασίας των δεδομένων είναι:
1. η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης μας με τους χρήστες της ιστοσελίδας, η ενημέρωση αυτών για τις διαθέσιμες και παρεχόμενες υπηρεσίες.
2. η επικοινωνία με τον χρήστη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης του εκάστοτε αιτήματος/ερωτήματος.
3. η υποστήριξη, προώθηση και προβολή της εταιρείας, και των υπηρεσιών της, η πραγματοποίηση διαφημιστικών και άλλων προωθητικών ενεργειών 
4. η προστασία και ασφάλεια των συναλλαγών (για να μπορούμε να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε περιπτώσεις απάτης, κατάχρησης, περιστατικών ασφάλειας και άλλες επιβλαβείς δραστηριότητες και να διεξάγουμε έρευνες ασφάλειας και αξιολογήσεις κινδύνου)
5. η παροχή πληροφοριών για υπηρεσίες για τις οποίες έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον και γενικότερα η ανταπόκριση στα αιτήματα εξυπηρέτησης χρηστών/πελατών. 
6. η παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας μας και την επιβολή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και άλλων πολιτικών.
7. η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές υποχρεώσεις
8. η γενικότερη ανάλυση αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και μέσω της ιστοσελίδας μας ώστε προσαρμόσουμε την διαδικτυακή μας παρουσία στις ανάγκες σας, καθιστώντας την ιστοσελίδα μας ευκολότερη και πιο αποτελεσματική στη χρήση.

7. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τα παραπάνω είναι η εξής:
1. η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του φυσικού προσώπου και της Εταιρείας, και την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών. 
2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά για σκοπούς προβολής της εικόνας της Εταιρείας και εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών της, διασφάλισης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Η Εταιρεία  θα σταθμίζει πάντα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Εταιρείας  ή με εκείνα του τρίτου μέρους. Επίσης, θεωρούμε ότι στα έννομα συμφέροντα μας περιλαμβάνεται η εμφάνιση και προώθηση της Ιστοσελίδας μας, και των υπηρεσιών μας στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα (social media) και τις λοιπές υπηρεσίες ΚτΠ δίνοντας επίσης την ευκαιρία στους λοιπούς χρήστες αυτών των δικτύων να μετέχουν σε προωθητικές ενέργειες, καθώς και να δηλώνουν ότι τους αρέσει (“like”) η σελίδα μας και να αναρτούν σχόλια για τις υπηρεσίες μας
3. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία  (όπως ενδεικτικά η φορολογική νομοθεσία)
4. η συγκατάθεσή σας, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, για την παροχή εξατομικευμένων προσφορών ή για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου απαιτείται συγκατάθεση από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης με εμάς (άρθρο 11§ 3 του ν.3471/2006) και εφόσον o χρήστης δεν αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τις υπηρεσίες, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους χρήστες καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. 

8. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Για τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του χρήστη-πελάτη δύνανται να είναι:
1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρείας στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους
2. δημόσιες αρχές, όπως ενδεικτικά φορολογικές αρχές, δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, αστυνομικές αρχές, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
3. στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, μπορεί να διαβιβασθούν σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους, όπως εταιρείες παροχής νομικών, συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες που  παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, ή άλλες υπηρεσίες απαραίτητες για την λειτουργία της ιστοσελίδας και την εκτέλεση των υπηρεσιών της εταιρείας. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την καταχώριση, πρόσβαση ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, οι υπάλληλοί και οι προστηθέντες της Εταιρείας συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. H Εταιρεία απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

9. SOCIAL MEDIA SHARE BUTTON  
To myathlete.eu διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
• επίσημη σελίδα στο Facebook
• λογαριασμό στο Pinterest
• λογαριασμό στο Instagram και
• κανάλι στο YouTube. 
Μπορείτε να επιλέξετε να τα επισκεφτείτε μέσω συνδέσμων που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα μας που οδηγούν στους ιστοτόπους των παραπάνω social media. Σας επισημαίνουμε ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται από αυτές τις ιστοσελίδες για τους δικούς τους σκοπούς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Πολιτικές Απορρήτου έκαστης ιστοσελίδας και σας συνιστούμε, πριν περιηγηθείτε σ’ αυτές, να διαβάσετε τις Πολιτικές τους. 
Αντίστοιχα, μπορείτε να επιλέξετε να ακολουθήσετε τα σχετικά social plugins/buttons που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας. Χρησιμοποιούμε τέτοια πρόσθετα για να καταστεί η Πλατφόρμα μας πιο λειτουργική και μόνο προς διευκόλυνσή σας.
Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον την εταιρείας για την προβολή και προώθηση της εικόνας και υπηρεσιών της Εταιρείας.

10. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Δεν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές που βρίσκονται στην ΕΕ ή ΕΟΧ.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  
Τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούνται από εμάς για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις τυχόν έννομες υποχρεώσεις μας ή εσωτερικές μας διαδικασίες, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες διατάξεις για την παραγραφή.
Στην περίπτωση που υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων τα δεδομένα σας διατηρούνται σύμφωνα με την πολιτική μας για την επεξεργασία των δεδομένων κατά την πρόσληψη (Recruitment Policy).
Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας ή υποβάλλετε κάποιο αίτημα τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την εξυπηρέτησή σας ή για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την περαίωση της διαδικασίας.
Στην περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής ενημερώσεων (newsletter) τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα επιθυμείτε την λήψη των ενημερώσεων. Μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή ότι πλέον δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις (newsletter) με αποστολή σχετικού e-mail στο myathlete@myathlete.eu οπότε τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.
Τα δεδομένα cookies διατηρούνται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies
Επίσης θα διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα: 
• στον βαθμό που απαιτείται από το νόμο (για παράδειγμα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη φορολογική νομοθεσία) 
• προκειμένου να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία (οιαδήποτε συνεχιζόμενη ή μελλοντική δικαστική διαδικασία) 
• για την εξασφάλιση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων, της προσωπικής ασφάλειας της των χρηστών της και του κοινού. 
Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την Εταιρεία καθώς και την ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, την σύννομη λήψη συγκατάθεσης, δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για τον χρήστη/πελάτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την εταιρεία και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών. 

12. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την χρήση τειχών προστασίας, εγκαταστάσεις ασφαλών εξυπηρετητών, μέτρα ασφάλειας δικτύου, εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών δικαιωμάτων πρόσβασης, εφαρμογή πολιτικής ελέγχου πρόσβασης, προσεκτική επιλογή εκτελούντων την επεξεργασία και έλεγχος συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και άλλα εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή κατάλληλης προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου και τα Προσωπικά Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας.
Ομοίως, η Εταιρεία. οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχόν παράνομη επεξεργασία τους, όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. 

13. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ: 
Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ ( άρθρα 12-22 ) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 
 Να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όταν αυτή είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι ανακριβή.
 Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.
 Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.
 Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον έχετε εσείς ίδιοι παρέχετε τα δεδομένα και η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση η στην εκτέλεση σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη. .
 Να εναντιωθείτε σε κάποια μορφή επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail:  myathlete@myathlete.eu ή ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην Εταιρεία στην διεύθυνση ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67 ΓΛΥΦΑΔΑ, 16675. Σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσότερων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων,  λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες το μέγιστο, εφόσον το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Tα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.
Τέλος, ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής ερωτήματος προς την Εταιρεία για τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, και εάν θεωρεί ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά αυτού, έχει το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, απευθύνοντας την καταγγελία στην Αρχή ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας στο https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi (Κηφισίας 1- 3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ. 210 6475600). 

14. ΑΝΗΛΙΚΟΙ  
Η Εταιρεία δεν συλλέγει δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Επίσης το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες αυτής της Ιστοσελίδας δεν προορίζονται για άτομα κάτω των 15 ετών, συνεπώς, δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας από χρήστες ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι ένας χρήστης κάτω των 15 ετών έχει καταχωρίσει Προσωπικά Δεδομένα, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα, θα διαγράψουμε αμέσως, μετά από σχετική ενημέρωση ή αίτημα, τα εν λόγω δεδομένα.

15. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της Πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική. 
Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.

Privacy Policy

The following policy constitutes myathlete IKE Privacy Policy.  Defined terms have the same meaning as are ascribed to them in the Terms.

What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?

When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your name, email address, credit card information or other details to help you with your experience.

How do we use your information?

We may use the information we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, respond to a survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site features in the following ways:

       To personalize your experience and to allow us to deliver the type of content and product offerings in which you are most interested.

       To improve our website in order to better serve you.

       To allow us to better service you in responding to your customer service requests.

       To administer a contest, promotion, survey or other site feature.

       To quickly process your transactions.

       To send periodic emails regarding your order or other products and services.

       To follow up with them after correspondence (live chat, email or phone inquiries)

How do we protect your information?

An external PCI compliant payment gateway handles all CC transactions.

Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. In addition, all sensitive/credit information you supply is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology.

We implement a variety of security measures when a user places an order enters, submits, or accesses their information to maintain the safety of your personal information.

All transactions are processed through a gateway provider and are not stored or processed on our servers.

Do we use 'cookies'?

Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer's hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the site's or service provider's systems to recognize your browser and capture and remember certain information. For instance, we use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart as part of your signup process. They are also used to help us understand your preferences based on previous or current site activity, which enables us to provide you with improved services. We also use cookies to help us compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future.

We use cookies to:

 • Understand and save user's preferences for future visits.
 • Keep track of advertisements.
 • Compile aggregate data about site traffic and site interactions in order to offer better site experiences and tools in the future. We may also use trusted third-party services that track this information on our behalf.

You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You do this through your browser settings. Since each browser is a little different, look at your browser's Help Menu to learn the correct way to modify your cookies.

If users disable cookies in their browser:

If you turn cookies off it will turn off some of the features of the site.

No not track

We don't honor Do Not Track signals and Do Not Track, plant cookies, or use advertising when a Do Not Track (DNT) browser mechanism is in place. We don't honor them because it would not enable our site to function correctly.

Third-party disclosure

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your Personally Identifiable Information unless we provide users with advance notice. This does not include website hosting partners and other parties who assist us in operating our website, conducting our business, or serving our users, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release information when it's release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others' rights, property or safety. 
However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Third-party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third-party products or services on our website. These third-party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

Third-party Integrations

We integrate with third-party software applications in order to provide value and offer enhanced features to our customers. When our customers use these third party software platform integrations it is important to be aware of the privacy policies and terms of the third party software providers

myathlete utilizes the YouTube API to allow users to access data from YouTube for use within the myathlete platform. YouTube's API terms of service are available using the following link. YouTube API Terms of Service. The Google privacy policy can be found here. Google Privacy Policy

Behavioural Advertising

As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you.  For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

You can opt out of targeted advertising by:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Privacy Protection Act

we agree to the following:

 • Users can visit our site anonymously.
 • Once this privacy policy is created, we will add a link to it on our home page or as a minimum, on the first significant page after entering our website.
 • Our Privacy Policy link includes the word 'Privacy' and can easily be found on the page specified above.


You will be notified of any Privacy Policy changes:

 • On our Privacy Policy Page

Can change your personal information:

 • By emailing us
 • By logging in to your account
 • By chatting with us or by sending us a support ticket

Children Online Privacy Protection Act

When it comes to the collection of personal information from children under the age of 13 years old, the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) puts parents in control. The Federal Trade Commission, United States' consumer protection agency, enforces the COPPA Rule, which spells out what operators of websites and online services must do to protect children's privacy and safety online.

We do not specifically market to children under the age of 13 years old.

Do we let third-parties, including ad networks or plug-ins collect PII from children under 13?

Fair Information Practices

The Fair Information Practices Principles form the backbone of privacy law in the United States and the concepts they include have played a significant role in the development of data protection laws around the globe. Understanding the Fair Information Practice Principles and how they should be implemented is critical to comply with the various privacy laws that protect personal information.

In order to be in line with Fair Information Practices we will take the following responsive action, should a data breach occur:

We will notify you via email

 • Within 7 business days

We will notify the users via in-site notification

 • Within 7 business days

We also agree to the Individual Redress Principle which requires that individuals have the right to legally pursue enforceable rights against data collectors and processors who fail to adhere to the law. This principle requires not only that individuals have enforceable rights against data users, but also that individuals have recourse to courts or government agencies to investigate and/or prosecute non-compliance by data processors. 

We collect your email address in order to:

 • Send information, respond to inquiries, and/or other requests or questions
 • Process orders and to send information and updates pertaining to orders.
 • Send you additional information related to your product and/or service
 • Market to our mailing list or continue to send emails to our clients after the original transaction has occurred.

we agree to the following:

 • Not use false or misleading subjects or email addresses.
 • Identify the message as an advertisement in some reasonable way.
 • Include the physical address of our business or site headquarters.
 • Monitor third-party email marketing services for compliance, if one is used.
 • Honor opt-out/unsubscribe requests quickly.
 • Allow users to unsubscribe by using the link at the bottom of each email.

If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, you can email us at

 • Follow the instructions at the bottom of each email and we will promptly remove you from ALL correspondence.

Business Transfers

If substantially all of our assets are acquired, or in the unlikely event that we go out of business or enter into Liquidation, customer and user information would be one of the assets that is transferred or acquired by a third party/purchaser.  You acknowledge that such transfers may occur, and that any acquirer may continue to use your personal information as set forth in this policy.

Your Rights

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above.  Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

Your Consent

By using our Website and Service You consent to this Privacy Policy.

myathlete IKE

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy, you may contact us using the information below.

https://myathlete.eu

myathlete IKE

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΣΚΗΣΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67 - ΓΛΥΦΑΔΑ 16675 ΤΗΛ: 210 2241992

Greece

Info@myathlete.eu