Οι μετρήσεις γίνονται στο εργαστήριο του myathlete από έμπειρους στην εργομέτρηση αθλητικούς επιστήμονες και όλα τα πακέτα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με το επίπεδο φυσικής κατάστασης, το σκοπό της μέτρησης (προαγωγή της υγείας ή βελτίωση της απόδοσης) και το άθλημα.

Οι εργομετρήσεις απευθύνονται σε αθλήτριες και αθλητές που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους και θέλουν να γνωρίζουν με ακρίβεια το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης και την αποτελεσματικότητα των προπονητικών προγραμμάτων που ακολουθούν, αλλά και σε κάθε άτομο που θέλει να διαπιστώσει το τρέχον επίπεδο της φυσικής του κατάστασης και να πάρει πληροφορίες για τη βελτίωση του τρόπου ζωής του σε σχέση με την άσκηση και τη διατροφή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΗΣΗ

  1. Ρουχισμός που επιτρέπει τη συμμετοχή στις δοκιμασίες.
  2. Αποφυγή κατανάλωσης φαγητού, και αλκοόλ για τουλάχιστον 3ώρες πριν την αξιολόγηση.
  3. Κατανάλωση άφθονων υγρών το 24ωρο μέχρι την αξιολόγηση.
  4. Αποφυγή έντονης άσκησης την ημέρα διεξαγωγής των δοκιμασιών.
  5. Επαρκής ύπνος 6-8ώρες τη νύχτα πριν τη μέτρηση.
  6. Έγγραφη συγκατάθεση και συμπλήρωση ερωτηματολογίου ετοιμότητας συμμετοχής σε φυσική δραστηριότητα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΗΣΗ

  1. Διάρκεια ανάλογα με το πακέτο εργομέτρησης, από 45 ως 90 λεπτά.
  2. Άφιξη στο χώρο μέτρησης τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα.
  3. Επεξηγήσεις-ενημέρωση μετά τη λήξη της μέτρησης, 5 έως 15 λεπτά.
X