Γενικά η συχνή και εντατική προπόνηση των παραμέτρων της φυσικής κατάστασης βελτιώνει τις φυσιολογικές παραμέτρους ανεξάρτητα από την ηλικία. Φυσικά το μέγεθος των αλλαγών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι περιλαμβάνουν το αρχικό επίπεδο αντοχής, την ηλικία αλλά κυρίως τον τύπο της προπόνησης. Όσον αφορά το θέμα της ηλικίας, έχει παρατηρηθεί ότι οι ενήλικες άνω των 60 ετων είναι λιγότερο ικανοί να βελτιώσουν την δύναμη και την αερόβια ικανότητα σε σχέση με τους νεότερους. Elderly myergoΑν και οι λόγοι για αυτήν την χαμηλότερη ικανότητα αποδοτικότητας της προπόνησης δεν έχουν πλήρως διαλευκανθεί, ωστόσο πιστεύεται ότι έχουν να κάνουν με την γενικότερη πτώση της νευρομυικής λειτουργίας, αλλά και με την μικρότερη ικανότητα του κυττάρου για πρωτεινοσύνθεση και χημική διεργασία. Όσον αφορά το αρχικό επίπεδο φυσικής κατάστασης, όταν αυτή είναι καλή στο ξεκίνημα της προπόνησης τότε ο <χώρος για βελτίωση> είναι μικρότερος, σε σχέση με αντίστοιχο άτομο που είναι χαμηλότερο σε φυσική κατάσταση και επομένως έχει περισσότερα περιθώρια βελτίωσης. Την ίδια στιγμή η ικανότητα βελτίωσης εξαρτάται και από την ηλικία , αφού οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν δείξει μικρότερες μεταβολές όταν ξεκινούν την προπόνηση αργότερα ηλικιακά σε σχέση με τους αντίστοιχους νεαρότερους που ξεκινούν από το ίδιο επίπεδο φυσικής κατάστασης. Ωστόσο, γενικά μεγάλες και γρήγορες μεταβολές στις παραμέτρους της φυσικής κατάστασης σε υγιείς ενήλικες μπορούν να συμβούν σε παρόμοιο επίπεδο και μέγεθος με τους νεαρότερους. Αυτό μπορεί να συμβεί με την ενταντική προπόνηση που συνεχώς επαναπροσδιορίζεται με την αξιολόγηση ώστε να είναι ανάλογη με τις φυσιολογικές προσαρμογές που υφίστανται. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι υγιείς ενήλικες άνω των 60 ετών δεν παρουσιάζουν αρνητικές μεταβολικές η ορμονικές αντιδράσεις σε προγράμματα προπόνησης που θα μπορούσαν να περιορίσουν την συμμετοχή τους σε ένα επίπονο πρόγραμμα άσκησης.

Νίκος Δημητριάδης,
Εργοφυσιολόγος.
myathlete

X